دهیاری واران

درباره ما


دهیاری واران از سال 1382 با مجوز وزارت کشور تاسیس گردیده و با توجه به پیشرفت و توسعه روستا این دهیاری در سال 1395 بر اساس دستورالعمل سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور توانسته  از درجه 2 به درجه 4 ارتقا یابد.همزمان با تاسیس این دهیاری طرح هادی روستا نیز تهیه و تصویب گردیده است که در سال 1393 با توجه گذشت بیش از 10 سال از تصویب طرح هادی روستا نسبت به بازنگری طرح هادی روستا اقدام و در همان سال طرح جدید به تصویب رسید.