راهنمای استفاده از سایت


1- پرداخت قبض بدون شناسه حساب و شناسه واریز

2- پرداخت قبض با استفاده از شناسه حساب و شناسه واریز

3- مشاهده صوتحساب

4- وارد کردن مشخصات کارت عابر بانک در صفحه پرداخت

5- پیگیری قبض پرداخت شده

 

1- پرداخت قبض بدون استفاده از شناسه حساب و شناسه واریز

این صفحه شامل قسمت های زیر می باشد:

1: استان خود را از لیست انتخاب کیند.

2: شهر خود را از لیست انتخاب کنید

3- بخش خود را از لیست انتخاب کنید. *

4- روستای خود را از لیست انتخاب کنید.*

5- شماره حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

6- نام خود را وارد کنید.

7- نام خانوادگی خود را وارد کنید.

8- شماره موبایل خود را وارد کنید.

9- در صورت تمایل، آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

10- شناسه واریز قبض مورد نظر را وارد کنید.

11- مبلغ قبض را به ریال وارد کنید.

* در صورتی که عوارض صادر شده متعلق به شهر است، قسمت 3 و 4 را خالی بگذارید.

در پایان بر روی دکمه پرداخت قبض کلیک کنید تا وارد صفحه مشاهده صورتحساب شوید.

 


2- پرداخت قبض با استفاده از شناسه واریز و شناسه حساب

1- شناسه حسابی که از طریق پیامک دریافت کردید را وارد نمائید.

2- شناسه واریز قبض مورد نظر را وارد نمائید.

3- مبلغ قبض مورد نظر به ریال

4- نام خود را وارد کنید.

5- نام خانوادگی خود را وارد کنید.

6- شماره موبایل خود را وارد کنید.

7- در صورت تمایل آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

در پایان بر روی دکمه پرداخت قبض کلیک کنید تا وارد صفحه مشاهده صورتحساب شوید.


3- مشاهده صورتحساب

در این صفحه صورتحساب پرداخت خود را مشاهده می کنید. برای ورود به صفحه پرداخت روی دکمه "ورود به صفحه پرداخت" کلیک کنید.


4- وارد کردن مشخصات کارت عابر بانک در صفحه پرداخت

در این صفحه اطلاعات مربوط به کارت عابر بانک را وارد نمائید و روی دکمه پرداخت کلیک کنید.

در صورت صحیح بودن اطلاعات کارت وارد صفحه زیر خواهید شد.

 

برای اتمام فرآیند پرداخت روی دکمه سبز رنگ "تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید تا مجددا وارد صفحه صورتحساب شوید.

 

در صورت موفقیت آمیز بودن نتیجه پرداخت، پیغام مربوط به موفقیت امیز بودن پرداخت را مشاهده می کنید و همانطور که در تصویر مشخص شده است، شماره پیگیری بانک را مشاهده می کنید.


5- پیگیری قبض پرداخت شده

از طریق یکی از روش های بالا می توانید اقدام به پیگیری نمائید. در صورتی که قبض مورد نظر در سیستم با موفقیت پرداخت شده باشد صفحه زیر را مشاهده می کنید.

اطلاعات قبض پرداخت شده در بالای صفحه قابل مشاهده است.