دهیاری واران

شکایات


در صورت وجود هرگونه ابهام و یا اعتراض نسبت به مبلغ قبوض صادره توسط دهیاری واران می توانید به صورت حضوری به دهیاری واران مراجعه نموده و یا با شماره تماس 08644263638 تماس حاصل فرمایید.